Hoe haalt u het meeste uit uw energie?

stockillustraties, clipart, cartoons en iconen met pijn infographic. menselijk silhouet van man en vrouwenlichaam met migraine en buik kwetst pijnlijke symbolenvector - lichaam

De dood is in wezen een triest proces van het leven, en het is bedoeld om ons erop te wijzen dat we ons faseleven hebben bereikt. Het is deze fase die de behoefte aan een wil creëert. Hier is een interessant feit: als je sterft, stop je met het creëren van een wil. Dit komt omdat de wil een creatieve constructie is, en een hulpmiddel om tot een creatief resultaat te komen.

Een testament is een creatief document dat aangeeft over wie je macht wilt hebben in je leven, en het geeft ook aan wat je wilt dat je wordt ontnomen. Er staat bijvoorbeeld in wie u wilt dat beslissingen neemt over uw leven en wie u wilt dat die beslissingen voor u nemen. Als u al "dood" bent, kunt u een testament maken dat een begunstigingsbevoegdheid over uw nalatenschap creëert, zodat u uw Hernieuwbare Beheersing 171 begunstigingsrecht aan een begunstigde kunt nalaten. Als u echter nog in leven bent, zal uw testament alleen macht verlenen aan degenen die u zelf kiest.

Wij nemen dagelijks een aantal beslissingen in ons leven, zoals met wie wij zullen omgaan, welke activiteiten wij zullen ontplooien, welk werk wij zullen doen, wat voor vrienden wij zullen hebben. Als wij sterven, zullen degenen die met u verbonden zijn automatisch inactief worden, omdat zij u niet willen zien sterven. De arbeidsmarkt is een zaak en de mensen die met u verbonden zijn zullen u waarschijnlijk niet in de gootsteen willen zien verdwijnen omdat zij willen dat u blijft doen wat u doet.

Iciden zijn bedoeld om onnodige morbiditeit te elimineren en betere morbiditeit te bevorderen. In het VK moeten de schutters en schutters goed opgeleid zijn en wordt het publiek er krachtig van verzekerd dat de wet correct en godsdienstig wordt toegepast. In de VS is iedereen verplicht een geladen pistool te dragen om zichzelf en anderen te beschermen; maar de nevenschade is wat ons vaak fysiologisch en psychisch zal beïnvloeden door het gebruik vanEnergiepsychologiein onze relatie met onze directe omgeving en onze relatie met onszelf als individuen.

Om de beste praktijken in de energiepsychologie te bereiken, is het belangrijk iedereen bij het proces te betrekken, en de besmettelijke aard van energie. Om deze reden kan energie beter worden uitgelegd aan de hand van een actuele beschrijving van potentiële energieblokkades in onze omgeving, die vervolgens een weg biedt om ze te identificeren.

Het is betreurenswaardig dat een groot aantal westerse individuen moeite heeft met hun energie-ontwikkeling, vooral als ze ouder worden. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat wat we eten niet alleen ons energieniveau bepaalt, maar ook de gezondheid van ons immuunsysteem. Zo heeft een vaste klant van mijn salon, die gespecialiseerd is in Ayurvedische en Chinese geneeskunde, een natuurlijk energiek leven bereikt, dat onder meer bestaat uit het opruimen van negatieve energieën, het in evenwicht brengen van vuur en water, het vrijmaken van lotions, het gebruik van kruiden, en het krijgen van een verscheidenheid aan andere soorten therapieën. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor een gezonde werking van het immuunsysteem.

In feite zijn de mechanismen van onze ademhaling en expressie dezelfde deeltjes die de bouwstenen zijn van ons fysieke wezen. Als ze eenmaal uit balans zijn bylot waar ze zich ook bevinden, of het nu in ons bloed is of in andere biologische systemen, zullen ze disharmonie beginnen te genereren in andere systemen. Dit zal snel resulteren in een verstoring van de energiebalans van het fysieke lichaam.

disharmonie in een energiesysteem kan leiden tot het opnieuw in balans brengen van het gehele Newtoniaanse systeem, en op zijn beurt tot verstoringen in de andere energiesystemen. Hierdoor raken de energetische patronen van ons lichaam uit balans, wat vervolgens de duivelse ziekte en uitputting van vitaliteit weer in gang zet.

Een van de meest voorkomende energetische tekortkomingen die bijna alle mensen treft, is een gebrek aan penetrerende of centrumenergie. Aangezien dit vaak het gevolg is van een onorthodoxe zithouding, slecht passend bij het menselijk lichaam, eist dit gebrek aan energie vaak zijn tol van het fysieke lichaam. De gevolgen zijn dat het lichaam begint af te breken als reactie op de invasie van fysiek afval.

Om dit te voorkomen, moeten alle energiesystemen weer in evenwicht worden gebracht. Dit kan worden bereikt door de volgende technieken toe te passen:

1. stilstaande of schommelende houdingen

2. oefening van grote spiergroepen

3. gebruik van ontmoedigingsmiddelen bij het tillen

4. luisteren naar de wijze adviezen van modellen bij het waarderen van de fysieke vorm

5. tijdens het bewegen het zitvlak op schouderhoogte brengen om de slijtage van de voeten te verminderen; het contrast in heup-kniestand is belangrijk

6. de beweging van grote spiergroepen tijdens het oefenen beperken

7. topconditie voor de belangrijkste bewegers – armspieren en spieren van kleine groepen

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

8.

Scroll to top
error: Content is protected !!